Acasă

Programul Operațional Sectorial
“Cresterea Competitivitații Economice”
Co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

“Investiții pentru viitorul dumneavoastra”


NANOEMAT
Aplicaţii ale materialelor nanostructurate
cu arhitectură chiral-fagure
pentru ecranare electromagnetică în domeniul GHz-THz

Sângeorgiu de Pădure, 12.08.2011

S.C. TANGENT ELECTRO TRADE S.R.L, înregistrată la Registrul comerţului cu nr. J26/1151/1993, Cod unic de înregistrare fiscală RO3935129, cu sediul în str. Nicolae Bălcescu, nr.15, localitatea Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureș, cod 547535, Tel./Fax: 0722-385261/ 0265-580.353,
derulează, începând cu data de 15.07.2011, Proiectul nr. 1086 / 31965 intitulat:
“Aplicaţii ale materialelor nanostructurate cu arhitectură chiral-fagure pentru ecranare electromagnetică în domeniul GHz-THz “,
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 325/14.07.2011, încheiat cu Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 6.718.600 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.710.000 lei, din care 3.079.300 asistență nerambursabilă acordată din FEDR și 630.700 asistență nerambursabilă acordată de Guvernul României prin bugetul național.

Proiectul se implementează în localitatea Sângeorgiu de Pădure, pe o durată de 24 luni.
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea productivităţii întreprinderii SC TANGENT ELECTRO TRADE SRL, prin cooperarea şi accesul acesteia la rezultatele cercetării efectuate de către organizaţia de cercetare SC COMFRAC R&D PROJECT EXPERT SRL din Bucureşti, în legătură cu realizarea de ecrane electromagnetice pe bază de materiale nanostructurate cu arhitectură chiral-fagure, pentru aplicaţii de telecomunicaţii specializate.
Sistemul de ecrane electromagnetice care se doreşte a fi dezvoltat prin acest proiect, complex şi inovator, este de mare interes pentru agentul economic SC TANGENT ELECTRO TRADE SRL, care vizează implementarea ulterioară în producţie a acestuia şi operarea pe o piaţă cu potenţial extrem de ridicat, conform rezultatelor planului de afaceri întocmit cu acest prilej.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Drd.ing. SOCOTAR Gheorghe Dinu
Funcţie: Director de proiect
tel: 0722-385261; fax: 0265-580353; e-mail: dinusocotar@yahoo.com


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.